m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP
Image Alt

Vjerski turizam

U ogulinskom kraju nalaze se dva marijanska svetišta: Crkva Sv. Marije od Čudesa u Oštarijama (15. kolovoza) i Crkva Sv. Marije Utješiteljice u Trošmariji (prva nedjelja nakon blagdana Sv. Petra i Pavla 30. lipnja).

Zaštitnik Grada Ogulina je 14. rujna – Blagdan Uzvišenja Sv. Križa

Dodatne informacije:
www.zupa-svkriza-ogulin.hr