m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

14. OGFB_Javni poziv za komercijalni sadržaj

Temeljem Odobrenja Grada Ogulina (KLASA: 022-01/19-01/16, URBROJ: 2133/02-01/1-19-02) od 21.05.2019., Turistička zajednica grada Ogulina poziva sve zainteresirane na dostavu ponude za obavljanje komercijalne usluge za vrijeme održavanja 14. Ogulinskog festivala bajke, od 07. do 09. lipnja 2019., na lokaciji Parka kralja Tomislava, Ogulin – scena Potjeh.

Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca u prilogu, a u nastavku možete pročitati više o uvjetima i postupku prijave.

UVJETI I POSTUPAK PRIJAVE:

1. Prijavitelji su dužni samostalno osigurati infrastrukturu za obavljanje komercijalne usluge iz prijave (TZ ne raspolaže infrastrukturom za prodaju, štandovima i sl.).

2. Pravovaljana i potpuna prijava je ona prijava koja je zaprimljena u roku i sadrži ispunjen prijavni obrazac i pripadajuće priloge, ovisno o osobnosti prijavitelja.

3. Prijave se šalju isključivo na mail: aleksandra@tz-grada-ogulina.hr

4. Rok za dostavu prijava temeljem ovog Javnog poziva je: nedjelja, 02.06.2019. do 24:00.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Kolić Puškarić: aleksandra@tz-grada-ogulina.hr; +385 99 70 38 116

Javni poziv_obrazac prijave 14. OGFB