m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

27. SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE IGRA KOLO 2023.

U nedjelju, 04.06.2023. održava se 27. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2023. na lokaciji Gradska sportska dvorana, Bolnička 9, 47 300 Ogulin ( uz Prvu osnovnu školu).

PROGRAM u nastavku:

 

4. lipnja
11:00 sati | IZLOŽBA 100 GODINA KUD-a REČICA | Gradska sportska dvorana ( mala dvorana)
15:00 sati | MIMOHOD SUDIONIKA | Gradska sportska dvorana
15:30 sati | GLAVNI NASTUPI | Gradska sportska dvorana
1. KUD “Klek” Ogulin
2. KUD”Korana”Slunj
3. KUD “Mostanje” Karlovac
4. KUD “Sv. Juraj” Draganić
5. FA “Ivan Mažuranić” Karlovac
6. KUD “Lađevčani” Lađevac
7. KUD “Sveti Juraj” Zagorje Ogulinsko
8. KUD “Mihovljan” Mihovljan
9. KUD “Dangubice” Kuterevo
10. KUD “Bribir” Bribir
11. KUD “Dvigrad” Kanfanar
12. KUD “Lipovac” Generalski Stol
13. KUD “Graničar” Cvitović
14. KUD “Sveta Ana – Vučjak” Karlovac
15. KUD “Tounjčica” Tounj
16. KUD “Sveti Antun Pokupska Dolina” Karlovac
17. KUD “Izvor” Rakovica
18. KUD “Turanj” Karlovac
19. KUD “Antun Klasinc” Lasinja
20. KUD “Kamanje” Kamanje
21. KUD “Rečica” Rečica
22. KUD “Sv. Rok” Brežani
23. KUD “Paurija” Dubravci
24. KUD “Župe Sveti Rok” Skakavac
25. KUD “Sveti Antun” Zadobarje
26. KUD “Vinčica” Belajske Poljice
27. KUD “Netretić” Netretić
28. KUD “Sv. Mihovil” Nikšić
 
>Neka (Za)Igra kolo!