m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Centar smaragdnog krša Hrvatske – PPS destinacija

Centru smaradgnog krša Hrvatske dodijeljena je oznaka PPS destinacije 2015. godine.

PPS destinacija Centar smaragdnog krša Hrvatske obuhvaća područje gradova Ogulina i Slunja te općina Rakovica, Saborsko, Plaški, Josipdol i Tounj.

Nositelj PPS destinacije je Turistička zajednica grada Ogulina.