m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

DOPUNA NATJEČAJA za radno mjesto stručni suradnik za marketing I knjigovodstveno-računovodstvene poslove u Turističkom uredu TZ grada Ogulina objavljenog 08.05.2020.

Ogulin, 13.05.2020.

URBROJ: 52_4

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (Narodne novine, broj 52/19 i 42/20) i članka 46. Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Službeni glasnik Karlovačke županije, broj 14/2010 od 13.04.2010.) te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, predsjednik Turističke zajednice grada Ogulina, objavljuje

DOPUNU NATJEČAJA
za radno mjesto stručni suradnik za marketing I knjigovodstveno-računovodstvene poslove u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, objavljenog na službenoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina dana 08. svibnja 2020.

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na dokaze koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj, iza dokaza izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja, dodaje se:

–          dokaz da poznaje rad na računalu (preslika svjedodžbe, potvrde ili pisana izjava). 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave ove dopune na službenoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina, odnosno do 21.05.2020.

U ostalom dijelu Javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik za marketing I knjigovodstveno-računovodstvene poslove u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, objavljenog na službenoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina, dana 8. svibnja 2020.  (UrBroj: 52) – ostaje nepromijenjen.

Dopuna javnog natječaja objavljuje se na službenoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina i u cjelosti je možete pročitati u priloženom dokumentu.

Dopuna natječaja za radno mjesto 13.05.2020.