m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina – obavijest o izboru kandidata

UR.BROJ: 321

22. svibnja 2024. godine

Temeljem odredbi članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/12, 42/20), članka 30. Statuta Turističke zajednice Grada Ogulina (Službeni Glasnik Karlovačke županije br. 37/20 od 14.07.2020.), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina od 22.05.2024. godine, nakon provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, objavljenog 03.05.2024. godine  Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina dostavlja

OBAVIJEST

 

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu

 

 

Na temelju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, Turističko vijeće je izvršilo evaluaciju kandidata prijavljenih na javni natječaj.

Nakon provedenog postupka provjere ispunjavanja administrativnih i formalnih uvjeta natječaja, te provedenog razgovora (intervjua) s kandidatom, Turističko vijeće je utvrdilo da je kandidat Željko Blagović iz Karlovca izabran za navedeno radno mjesto.

 

Obavijest o izvršenom izboru kandidata dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Ostali kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj, a koja se nalazi u Turističkoj zajednici grada Ogulina na adresi: Kardinala A. Stepinca 1, Ogulin.

Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu za rad u Turističkoj zajednici grada Ogulina.

                                                                                                                                             TURISTIČKO VIJEĆE

                                                                                                                          TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA

 

OBAVIJEST – PDF