m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina – obavijest o izboru kandidata

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, na mandat od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu.

URBROJ: 190

11. svibnja 2022. godine

Temeljem odredbi članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/12, 42/20), članka 30. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Ogulina (Službeni Glasnik Karlovačke županije br. 37/20 od 14.07.2020.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina od 11.05. 2022. godine, nakon provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, objavljenog 04.04.2022. godine na Internet stranicama: Turističke zajednice grada Ogulina, Turističke zajednice Karlovačke županije, grada Ogulina, te na portalima Moj posao, OGportal, Radio Ogulin.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina dostavlja

                                                      OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, na mandat od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu

Na temelju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina, Turističko vijeće je izvršilo evaluaciju kandidata prijavljenih na javni natječaj.

Nakon provedenog postupka provjere ispunjavanja administrativnih i formalnih uvjeta natječaja, te provedenog intervjua s kandidatkinjom, Turističko vijeće je utvrdilo da je kandidatkinja Sonja Drašković Dedić iz Zagreba izabrana za navedeno radno mjesto. Obavijest o izvršenom izboru kandidata dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Ostali kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj, a koja se nalazi u Turističkoj zajednici grada Ogulina na adresi: Kardinala A. Stepinca 1, Ogulin.

Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu za rad u Turističkoj zajednici grada Ogulina.

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE

GRADA OGULINA