m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina – obavijest o izboru kandidata

07. ožujka 2017. godine

URBROJ: 26/2

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, na neodređeno, u punom radnom vremenu

 

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 25. točke 7. Statuta Turističke zajednice Grada Ogulina (Službeni Glasnik Karlovačke županije br. 14/2010 od 13. travnja 2010.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina od 06.03.2017. godine, nakon provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, objavljenog 18.12.2016. godine u tiskanom izdanju Večernjeg lista i na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Ogulina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina upućuje

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, na neodređeno, u punom radnom vremenu

 

Na temelju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, Turističko vijeće je izvršilo evaluaciju kandidata prijavljenih na javni natječaj.

Nakon provedenog postupka provjere ispunjavanja administrativnih i formalnih uvjeta natječaja, provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na osobnom računalu od strane nezavisnih stručnih evaluatora, provedene evaluacije dodatnih znanja i vještina iz područja dodatnog poznavanja stranih jezika, promocije i marketinga te organizacijskih vještina, provedene evaluacije Programa rada dostavljenog u prijavi kandidata/kinja te održanom intervjuu s kandidatima/kinjama, Turističko vijeće je sastavilo rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i utvrdilo da je najveći broj bodova ostvarila kandidatkinja Sonja Drašković iz Zagreba, te je ista izabrana za navedeno radno mjesto.

Obavijest o izvršenom izboru kandidata dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Ostali kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj, a koja se nalazi u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina. Dokumentacija dostavljena u okviru prijave na natječaj može se podići u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina, Ogulin, Kardinala A. Stepinca 1.

Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu za rad u Turističkoj zajednici grada Ogulina.

TURISTIČKO VIJEĆE