m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni poziv – Festival ogulinskog zelja

Turistička zajednica grada Ogulina povodom manifestacije Festival ogulinskog zelja objavljuje Javni poziv za infrastrukturu i lokaciju za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

Turistička zajednica grada Ogulina povodom manifestacije Festival ogulinskog zelja objavljuje Javni poziv za infrastrukturu i lokaciju za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

Manifestacija se održava u subotu 21.10.2023. godine na gradskoj tržnici Ogulin.

Javni poziv traje od 29.09. do 12.10.2023. godine, a iskaz interesa i odabir za  korištenje javne površine (lokacije) i infrastrukture provodi se podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta ovog Javnog poziva. 

Svi zainteresirani svoj interes trebaju iskazati podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin (osobno ili poštom) ili elektroničkim putem na adresu [email protected] .