m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni poziv – Festival ogulinskog zelja

Turistička zajednica grada Ogulina kao suorganizator povodom manifestacije Festival ogulinskog zelja objavljuje Javni poziv za štandove i lokaciju za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

 

Turistička zajednica grada Ogulina kao suorganizator povodom manifestacije Festival ogulinskog zelja objavljuje Javni poziv za štandove i lokaciju za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

Manifestacija se održava u subotu 15.10.2022. godine na gradskoj tržnici Ogulin.

Javni poziv traje od 05.10. do 10.10.2022. godine., a iskaz interesa i odabir za besplatno korištenje lokacije i infrastrukture provodi se podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta ovog Javnog poziva. Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole za korištenje lokacije i infrastrukture, bez naplate najma, kroz vlastiti dovoz i odvoz, za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti povodom manifestacije Festival ogulinskog zelja.

Svi zainteresirani svoj interes trebaju iskazati podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin (osobno ili poštom) ili elektroničkim putem u PDF formatu na adresu info@visitogulin.hr .

U prijavi ugostitelja potrebno je navesti: naziv, adresu, OIB, djelatnost, tel/mob/e-mail, podaci i kontakt odgovorne osobe, detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom

Turistička zajednica grada Ogulina kao suorganizator zadržava pravo posebnih zahtjeva u cilju prilagođavanja programu i sadržaju manifestacije Festival ogulinskog zelja.

IZJAVA najmoprimac

Javni poziv

Obrazac prijave Festival ogulinskog zelja