m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni poziv – Novogodišnje kupanje

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH I

OSTALIH KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE

BAJKOVITI ADVENT U OGULINU – NOVOGODIŠNJE KUPANJE

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvole za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti u sklopu manifestacije Bajkoviti Advent u Ogulinu 01.01.2022. – Novogodišnje kupanje. Iskaz interesa i odabir za besplatno korištenje lokacije se provodi podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta kako slijedi:

I. UVJETI

1. Na Javni poziv za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti u sklopu manifestacije Bajkoviti Advent u Ogulinu – Novogodišnje kupanje mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Najmoprimci).

2. Prednost imaju Najmoprimci s tradicijskom i blagdanskom ponudom hrane i pića primjerenoj koncepciji manifestacije, ali i prigodnom ambalažom u kojoj će posluživati hranu (prednost pri odabiru će imati ugostiteljski objekt koji nudi eko ambalažu ili način promicanja odvajanja otpada, promicanja ekologije i zaštite okoliša) te cjenikom usluga koje su prilagođene tematici manifestacije Bajkoviti Advent u Ogulinu – Novogodišnje kuapnje.

3. Najmoprimce koji unajmljuju prostor za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (topli i hladni sendviči, hrenovke, kobasice, hot dog, pommes frites, palačinke, forneti, štrudle, te napitaka čaj, kuhano vino i slična jednostavna jela i pića koja se pripremaju i uslužuju na jednostavan i brz način, a koriste se za brzu konzumaciju).

4. Svaka lokacija Najmoprimca za ugostiteljsku djelatnost sastoji se od javne površine.

5. Najmoprimac obavezno mora predložiti radno vrijeme (sastavni dio Obrasca prijave) pružanja svojih usluga u periodu 01.01.2022. te raditi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.

Radno vrijeme Najmoprimca bit će u skladu s izrečenim epidemiološkim mjerama radi prevencije širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19. Svaki Najmoprimac kojem se temeljem Javnog poziva dodijeli lokacija u sklopu manifestacije Bajkoviti Advent u Ogulin – Novogodišnje kupanje, te o tome dobije pisanu obavijest i ugovor, dužan je pridržavati se radnog vremena.

6. Najmoprimac nema pravo dodijeljenu lokaciju za obavljanje usluga na manifestaciji ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podnajam. Udruživanje je dozvoljeno uz konzultaciju s Najmodavcem.

7. Lokacija: jezero Sabljaci kč. 9261/1

8. Postavljanje i opremanje prostora započinje 01.01.2022. godine od 08:00 sati, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 01.01.2022. godine do 12:00 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 01.01.2022. godine do 14:00 sati.

9. Posebne napomene:
Transport opreme i uređenje prostora Najmoprimac obavlja u svojoj organizaciji i financiraju vlastitim sredstvima.
Ne dozvoljava postavljanje televizijskih prijamnika radi praćenja bilo kakvog TV programa.

10. Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, Najmoprimci su dužni strogo se pridržavati svih preporuka koje u to vrijeme budu na snazi od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, Stožera civilne zaštite Grada Ogulina, te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U suprotnom, Turistička zajednica grada Ogulina ne snosi nikakvu odgovornost.

11. Najmoprimci su dužni potpisati i Izjavu koja se koristiti kao dopunu provedbi mjera zaštite organizatora, izlagača i kupaca u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanu uz zaraznu bolest COVID 19.

12. Izjava se može preuzeti s web stranice: www.tz-grada-ogulina.hr kao prilog tekstu Javnog poziva.

13. Najmoprimci su si dužni osigurati dezinfekcijska sredstva, rukavice i maske za lice.

14. Za cijelo vrijeme održavanja manifestacije preporučuje se održavanje fizičkog razmaka između osoba od najmanje 2 metra.

15. Najmoprimci su isključivo odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru koji su dobili na korištenje.

16. Najmodavac zadržava pravo izmjene radnog vremena.

17. Najmodavac zadržava pravo izmjene javnog poziva u skladu s izrečenim epidemiološkim mjerama radi prevencije širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19.

II. NAČIN PRIJAVE

1. Javni poziv za korištenje lokacije u sklopu manifestacije Bajkoviti Advent u Ogulinu i ostalim događanjima provodi se podnošenjem pisane prijave.

2. Prijava mora sadržavati:
2.1. ispunjenu prijavnicu koja je sastavni dio ovog poziva s prijedlogom radnog vremena
2.2. izjavu Najmoprimca kao dopunu provedbi mjera zaštite organizatora, izlagača i kupaca u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanu uz zaraznu bolest COVID 19.
2.3.1. pravne osobe/ izvadak iz sudskog registra
2.3.2. obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
2.3.3. udruge / rješenje državne uprave
2.3.4. obiteljska poljoprivredna gospodarstva /rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva; rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
2.3.5. domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti
2.3.6. slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela
2.4. kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)
2.5. kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe
2.6. ugostitelji: ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni)
2.7. radno vrijeme objekta za vrijeme trajanja Bajkoviti Advent u Ogulinu – Novogodišnje kuapnje u periodu 01.01.2022.
3. Rok za prijavu je srijeda, 29.12.2021. godine a odabir Najmoprimaca za sudjelovanje na manifestaciji izvršiti će se do 30.12.2021. godine.

4. Prijave se podnose osobno na adresu: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin ili elektroničkom poštom na e-mail: [email protected]; [email protected] s naznakom Za Javni poziv – Bajkoviti Advent u Ogulinu – Novogodišnje kupanje

5. Prijavitelj je prihvatljiv ako ispunjava sve uvjete ovog Poziva i podnese prijavu kako se traži u ovom pozivu Prednost pri odabiru će imati oni prijavitelji koji:
prilagode ponudu prigodi,
uključuju proizvode lokalnih OPG-ova i proizvođača,
imaju kreativnu prezentaciju
imaju primjerene cijene.

III. DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne upite obratite se putem kontakt broja +385 91 256 3608, +385 98 165 1336 ili putem elektronske pošte na adresu [email protected]; [email protected]

Sonja Drašković Dedić, direktorica
Turističke zajednice grada Ogulina