m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni poziv – prodaja službenog vozila

Turistička zajednica grada Ogulina temeljem odluke Turističkog vijeća 165/2 od 23.listopada 2017. raspisuje:

JAVNI POZIV PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA FORD FIESTA U VLASNIŠTVU TURISTIČKE ZAJENDICE GRADA OGULINA 

1. REFERENTNI BROJ POZIVA ZA JAVNU PRODAJU: 01/2017/Ford Fiesta
2. MJESTO I VRIJEME PRODAJE ROBE
Prikupljanje pisanih ponuda, održat će se od 14.rujna 2018. godine do 21.rujna 2018.godine, do 12 sati. Javno otvaranje pristiglih ponuda za prodaju izvršit će djelatnici Turističkog ureda  21. rujna u 14 sati u Turističkom uredu grada Ogulina na adresi Kardinala A. Stepinca 1 u Ogulinu. Rezultat prikupljanja javnih ponuda bit će objavljen po donošenju Zapisnika o javnom otvaranju ponuda s prijedlogom Odluke o prihvatu ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora s ponuditeljem na službenoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina: www.tz-grada-ogulina.hr.

PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA
3. VRSTA ROBE IZLOŽENA NA JAVNU PRODAJU – NEPOSREDNOM POGODBOM
Službeno vozilo Turističke zajednice grada Ogulina – osobni automobil

Ulica Bernardina Frankopan 5, Ogulin
Naziv robe Početna cijena/HRK

Vrsta vozila: M1 – osobni automobil
• Marka i model vozila: Ford Fiesta (benzin)
• Broj šasije: WFOHXXGAJH5G55967
• Oblik karoserije: zatvoreni
• Boja: zlatna – s efektom
• Vrsta motora: Otto – Euro IV
• Snaga motora u kW: 51 kW
• Radni obujam motora u cm3: 1299 cm3
• U prometu od 2005. godine, registriran (OG-415-AF) do 08.01.2018.
• Prijeđeni km: 138.841 km
• Plus: zimske gume

Početna cijena: 7.500,00 kn

VAŽNO! U slučajevima NEPOSREDNE POGODBE ponuda ne smije biti manja od početne vrijednosti i nije potrebna uplata jamčevine.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se po modelu „viđeno kupljeno, bez garancije“ uz obvezu kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave.

Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.
Razgledavanje vozila moguće je javljanjem u Turistički ured TZ grada Ogulina radnim danom u radno vrijeme 8-16 sati, uz prethodnu najavu na telefon za informacije o javnoj prodaji tel: 047 532 278, Turistički ured Turističke zajednice grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin, gdje se mogu dobiti dodatne informacije o vozilu.
4. UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE pod uvjetom da su ispunili Obrazac javne ponude kao ponuditelji te priložili potrebne preslike dokumentacije.
5. POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku – Obrazac javne ponude, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda“, na adresu Turističke zajednice grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin. Prilikom kupnje, kupac preuzima vozilo u roku od pet radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom. Ako kupac u roku ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom, odnosno javnom dražbom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Ponuda mora biti ispisana na priloženom Obrascu javne ponude koji sadrži sljedeće podatke:
1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj
ovlaštene osobe)
2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba
3. o vozilu za koje se daje ponuda
4. visinu ponuđene cijene
5. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke (ako je primjenjivo)

Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:
1. presliku identifikacijske isprave
2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
3. izvod iz sudskog registra tvrtki

Rok za podnošenje ponuda je 21. rujna 2018. u 12 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi direktorice Turističkog ureda tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.
O provedbi postupka nadmetanja vodi se zapisnik u koji se unosi svi podatci o načinu i tijeku nadmetanja te se rezultati objavljuju na službenoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina: www.tz-grada-ogulina.hr.
Ponuda koja ne sadrži sve podatke neće se uzeti u obzir pri odabiru ponude i smatrat će se da nije niti podnesena.
Djelatnici TU TZGO vrše odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuju da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.
Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom provest će se dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno jesu li osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.
U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.

Ogulin, 14/9/2018
Direktorica Turističkog ureda:
Sonja Drašković

Odluka prodaja službenog vozila

Obrazac javne ponude prodaja sl. auta