m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI I OSTALIH KOMERCIJALNIH POVODOM OBILJEŽAVANJA 150. GODINA ORGANIZIRANOG PLANINARSTVA U HRVATSKOJ

Turistička zajednica grada Ogulina kao suorganizator povodom događanja 150. godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj  objavljuje Javni poziv za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti.

Događanje se održava u subotu 13.04.2024. godine na lokaciji: Bjelsko (polazišna staza – Klek iz mjesta Bjelsko).

Javni poziv traje od 15.03. do 02.04.2024. godine., a iskaz interesa i odabir za korištenje lokacije i infrastrukture provodi se podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta ovog Javnog poziva. Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole za korištenje lokacije i infrastrukture.

Svi zainteresirani svoj interes trebaju iskazati podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin ili elektroničkom poštom na e-mail: [email protected] s naznakom Za Javni poziv – 150. godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

 

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE I OSTALE KOMERCIJALNE DJELATNOSTI