m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Javni poziv za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti povodom proslave Dana Grada Ogulina

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI POVODOM PROSLAVE DANA GRADA OGULINA

Turistička zajednica grada Ogulina kao jedan od organizatora povodom  događanja za Proslavu Dan grada Ogulina objavljuje Javni poziv za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

Događanja se održavaju u petak 9.09. (koncert Songkillers benda) i subotu 10.09.2022. godine. (podjela lovačkog gulaša, koncert The Frajli) u dvorištu Frankopanskog kaštela.

Javni poziv traje od 11.08. do 27.08.2022. godine., a iskaz interesa i odabir za besplatno korištenje lokacije i infrastrukture provodi se podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta ovog Javnog poziva. Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole za korištenje lokacije i infrastrukture, bez naplate najma, kroz vlastiti dovoz i odvoz, za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti povodom Dana grada Ogulina 2022.

Svi zainteresirani svoj interes trebaju iskazati podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin (osobno ili poštom) ili elektroničkim putem u PDF formatu na adresu [email protected] .

U prijavi ugostitelja potrebno je navesti: naziv, adresu, OIB, djelatnost, tel/mob/e-mail, podaci i kontakt odgovorne osobe, detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom. 

Turistička zajednica grada Ogulina kao jedan od organizatora zadržava pravo posebnih zahtjeva u cilju prilagođavanja programu i sadržaju događanja povodom Dana grada Ogulina 2022.

 

Izjava najmoprimac

Javni poziv

Obrazac prijava