m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

JAVNI POZIV ZA USTUPANJE INFRASTRUKTURE I LOKACIJA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH I OSTALIH KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI U SKLOPU MANIFESTACIJE 19. OGULINSKI FESTIVAL BAJKE

Turistička zajednica grada Ogulina kao organizator povodom manifestacije 19. Ogulinski festival bajke objavljuje Javni poziv za ustupanje infrastrukture i lokacija za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti.

Manifestacija se održava od 07. – 09.06.2024. godine. 

Javni poziv traje od 25.04.2024. do 20.05.2024. godine, a iskaz interesa i odabir za korištenje lokacije (javne površine) i infrastrukture provodi se podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta ovog Javnog poziva.

Svi zainteresirani svoj interes trebaju iskazati podnošenjem pisanog zahtjeva: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin ili elektroničkom poštom na e-mail: info@visitogulin.hr s naznakom Za Javni poziv -19. Ogulinski festival bajke.

 

Javni poziv – PDF

Obrazac prijave – PDF