m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Lov na jezeru Sabljaci

Od 26.10.2018 do 28.10.2018 održavat će se lov na divlju patku i crnu lisku na jezeru Sabljaci.

Lovovi će se održavati u vremenu od 07:00 do 18:30 s prekidima. Sudjelovati će 4 do 5 lovaca.

LD Srnjak