m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu

U Narodnim novinama objavljen je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu.
Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu. HGK planira organizaciju edukacija za tvrtke-članice HGK o primjeni novog Zakona održati u narednom periodu, a o točnim terminima i gradovima će dodatno izvijestiti tijekom siječnja, ističu iz HGK.

Osnovne izmjene koje je donio ovaj Zakon, u odnosu na prethodno važeći Zakon, su poput recimop usklađivanje s Direktivom (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, čime će se postići bolja i učinkovitija zaštita potrošača; smanjenje administrativnih prepreka za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti – radi povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz rasterećenje poduzetnika; propisuje se koje se usluge smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma; dodatno se uređuju turističke usluge u kongresnom turizmu; uređuju se pružanje usluga iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car), sa ili bez vozača, te tko ih i pod kojim uvjetima može pružati; definira se usluga transfera i tko ju može pružati, pa tako i ugostitelji za potrebe svojih gostiju kojima pruža usluge smještaja; omogućavanje crkvi i vjerskim zajednicama organiziranje hodočašća i drugih putovanja u funkciji promicanja i očitovanja vjere; dodatno reguliranje pružanja turističkih usluge aktivnog i pustolovnog turizma; stručni ispit za turističkog vodiča propisuje se na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama; uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj: daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično; podiže se nivo znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča i podiže se nivo znanja stranih jezika za voditelja poslova; propisuje se obveza turističkoj agencije zapošljavanja najmanje jednog voditelja poslova, te time smanjuje trošak poslovanja; uređuje se pitanje prostora u kojem posluje turistička agencija i propisuju obveze turističkim agencijama da na svojim internetskim stranicama; smanjuje se broj pravilnika za čije je donošenje ovlašten ministar; smanjenju se iznosi prekršajnih kazni; uvodi se ublažavanje postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta.

 

Očekuje se da će posljedice donošenja Zakona biti povećanje raznolikosti i razvoj turističke ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga , jednostavnija provedba zakonskih odredbi i učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, bolja zaštita potrošača, veća zaposlenost, stvaranje uvjeta za pristup povoljnom financiranju projekata koji uključuju pružanje neke od Zakonom obuhvaćenih turističkih usluga, a sve u cilju jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma i učinkovitije komunikacije s tržištem.

Izvor teksta: hrturizam.hr

Tekst zakona možete pronaći na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html