m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Odluka Turističkog vijeća HTZ-a o odabiru projekata u 2023. koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i iz Fonda za udružene turističke zajednice

Turistička zajednica grada Ogulina u travnju 2023. godine prijavila se na Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. s područja Karlovačke županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Na 26. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice održanoj dana 27. lipnja 2023. godine Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je Odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini. Turistička zajednica grada Ogulina prijavila je tri projekta za koje je ostvarila potporu u iznosu od 34.213,65 €, po projektima: 18. Ogulinski festival bajke:19.834,00 €; Ogulin, zavičaj bajke: 9.421,15 €; Interpretacija (baštine) u ruralnom turizmu: 4.958,50 €.