m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Održana Turistička Skupština Turističke zajednice grada Ogulina

Održane sjednice Turističke Skupštine i Turističkog Vijeća Turističke zajednice grada Ogulina.

U četvrtak 23.12. je održana 3. Sjednica Turističke Skupštine Turističke zajednice grada Ogulina i 6. Sjednica Turističkog Vijeća na kojoj su jednoglasno usvojeni Plan i program rada sa financijskim planom za 2022. godinu, kao i Izvješće o radu Turističke zajednice do 30.11. Cjelokupno Izvješće do kraja godine će se podnijeti na sljedećoj Sjednici nakon što se zatvori godina.

Na Sjednici su članovi razgovarali o planovima za sljedeću godinu te prokomentirali rad u ovoj godini kao i trenutnu epidemiološku situaciju kao i ograničenja vezana uz javna okupljanja. Među ostalim se razgovaralo i o trenutnom adventu i događanjima u sklopu navedene manifestacije.

Direktorica je napomenula kako je dio aktivnosti održan, koji se mogao održati a u skladu s epidemiološkim mjerama i uputama lokalnog Stožera. Također je napomenula kako će se kasnije donijeti odluka o održavanju ili odgađanju tradicionalnih adventskih događanja poput Dječjeg dočeka i večernjeg Dočeka nove godine, Novogodišnjeg kupanja i Planinarske nove godine.

Pročitala je statističke podatke iz eVisitora za 2021. godinu, do 15. 12. te je napomenula kako u usporedbi s 2019. godinom koja je bila najbolja nije bilo većih odstupanja te su vrlo velike šanse da 2021. ne bude puno lošija. Tako je do navedenog datuma na području Ogulina bilo ostvareno 19.121 dolazaka i 37.304 noćenja, dok je u 2019. do 31.12. bilo nešto više, 21.220 ostvarenih dolazaka i 40.692 ostvarena noćenja.

Direktorica je predstavila Plan i program rada za 2022. godinu sa financijskim planom, koji je jednoglasno usvojen i koji obuhvaća niz aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini poput Ogulinskog festivala bajke, Ljeta u Ogulinu, Bajkovitog adventa u Ogulinu te rada na turističkoj infrastrukturi i promociji destinacije.

Na kraju Sjednice je donešena Odluka o otvaranju Javnog poziva za prijavu umjetničkog sadržaja za 17. Ogulinski festival bajke koji će se i u 2022. održati u dva navrata.