m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Poziv za dostavu prijedloga komercijalnog sadržaja na 13. Ogulinskom festivalu bajke

Pozivamo sve zainteresirane da prijave svoj prijedlog komercijalnog sadržaja za 13. Ogulinski festival bajke koji će se održati od 08. do 10. lipnja 2018. godine.

Prijavu sa prilozima molimo poslati na e-mail: [email protected] najkasnije do 15. svibnja 2018. godine.

Molimo da uz popunjeni obrazac dostavite dokaz o registraciji. Bez navedenog dokumenta prijava se neće uzeti u razmatranje.

Imajte na umu da svi prijavljeni moraju ispunjavati uvjet da mogu izdati račun.

Obrazac prijave se nalazi u prilogu.

Obrazac prijave komercijalni sadržaj