m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Što je novo od 01.01.2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u?

Turistički ured TZ grada Ogulina pripremila je kratke informacije za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području grada Ogulina, kao i za one koji to tek žele postati. Popis zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju prodručje turizma možete detaljno istražiti na službenoj stranici Ministarstvo turitma: https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

U nastavku možete proučiti kratke informacije o slijedećim mjestima:

1. Visina turističke pristojbe

2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu

3. Upisivanje pomoćnih kreveta

4. Turistička članarina

 

1. Visina turističke (boravišne) pristojbe

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) od 1.1.2020. više ne postoje turistički razredi i zone već svaka županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe (TP) za općine i gradove na svom području. U 2020. godini na području grada Ogulina primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19). Za objekte u domaćinstvu i OPG-u u svim naseljima TP za 2020. iznosi:

– 350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu

– 500,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu

– 200,00 kn – Smještaj na OPG-u – paušal po krevetu

– 250,00 kn – Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu

Odlukom Županijske skupštine Karlovačke županije iste visine paušala turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu i OPG-u određene su i za 2021. godinu.

 

2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu za objekte u domaćinstvu Od 1.1.2020. u obračun iznosa godišnjeg paušalnog iznosa TP, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti.

 

3. Upisivanje pomoćnih kreveta

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta. Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja. U eVisitoru će se automatski izbrisati svi pomoćni kreveti nakon 15.2.2020., a Turistička zajednica će nakon 15.2.2020. provjeriti koji objekti imaju pomoćne krevete navedene u izreci rješenja te ih unijeti u eVisitor. Iznajmljivači kojima su bili upisani pomoćni kreveti u obrazloženju rješenja, a koji ih žele i dalje koristiti, moraju zatražiti od nadležnog županijskog odjela za turizam da im izdaju novo rješenje s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.

 

4. Turistička članarina

Obračun turističke članarine i dostava obrasca TZ za 2019. godinu rade se prema prethodno važećem zakonu (rok do 29.02.2020.). Od 01.01.2020. na snazi je Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

– Smještaj u domaćinstvu – po krevetu – 45,00 kn

– Smještaj na OPG-u – po krevetu – 30,00 kn

– Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 80,00 kn

– Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 60,00 kn

Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.07., 31.08 i 30.09.). Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj PU do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.