m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Turistička članarina za 2021. godinu

Podsjećamo kako je od 1. siječnja 2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, dok pravne osobe popunajvaju obrazac TZ 1 po novim stopama i razvrstanim djelatnostima po skupinama.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima iz prethodne 2020. godine.

Obrazac TZ2 se predaje do 15. siječnja 2021. i odnosi se na razdoblje 01.01.-31.12.2021.

Godišnji paušalni iznos članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri rate s dospijećem redom: 31. srpanj, 31. kolovoz i 30. rujan tekuće godine.

Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini (2021) podnose Obrazac TZ2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca 2021.

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu, kući za odmor, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu, odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u, i iznosa članarine za svaki krevet odnodno smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Napominjemo da se umanjene članarine od 50%, odnodno oslobođenje od obveze plaćanja za pomoćne postelje ne odnosi na plaćanje turističke članarine za 2021. godinu.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: članarina TZ Ogulin

Broj računa primatelja: HR3110010051729727153

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: OIB obveznika

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama turističkim zajednicama i nadalje podnose obrazac TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.

U nastavku možete preuzeti priložene: Obrazac TZ1 i Obrazac TZ2

Obrazac_TZ_2_fizičke_osobe Obrazac_TZ_1_pravne_osobe