m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP

Turistička pristojba i turistička članarina 2021.

Donesenim Pravilnicima privatni iznajmljivači oslobođeni su plaćanja 50% iznosa turističke pristojbe i turističke članarine za glavne krevete te 100% iznosa za pomoćne krevete u 2021. godini.

Pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021. imaju svi obveznici koji podmire svoja dugovanja, odnosno, do 25.06.2021. u sustavu NE SMIJU imati dugovanje veće od 20,00 kn.

Doneseni Pravilnici koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine. Donesenim Pravilnicima privatni iznajmljivači oslobođeni su plaćanja 50% iznosa turističke pristojbe i turističke članarine za glavne krevete te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je tri pravilnika koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama 09.06.2021., a iste donosimo u nastavku:
1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html) koji na snagu stupa s današnjim danom,
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html) koji na snagu stupa s današnjim danom.
3. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1225.html) koji na snagu stupa s danom 17.06.2021.,
Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.
Iznos turističke pristojbe u 2021. po krevetu za područje TZ grada Ogulina = 175,00 kn / glavni krevet, a na pomoćne se ne plaća.
Iznos turističke članarine u 2021. po krevetu za područje TZ grada Ogulina = 22,50 kn / glavni krevet, a na pomoćne se ne plaća.
Rokovi plaćanja su: 31.07., 31.08. i 30.09.
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su:
1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021, a nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.
*U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice.
2. Oslobođenje 50% iznosa turističke pristojbe za glavne krevete te 100% za pomoćne krevete ostvaruju one osobe koje:
U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn
*Osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmire sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.

Nakon navedenog perioda i usklade podataka, točnije 29.06.2021. bit će pokrenut obračun paušalne turističke pristojbe.
Za sva pitanja možete nam se obratiti na mail [email protected] ili broj telefona 047/532-278.