m

Turistička zajednica Grada Ogulina

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 1
47300 Ogulin

Pratite nas:
GO UP
Image Alt

Dokumenti

U prilogu su dokumenti vezani za poslovanje i ostvarivanje zadaća Turističke zajednice grada Ogulina.

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma nalaze se na stranicama Ministarstva turizma.

Dokumenti

Izvješće o radu za 2014. godinu
Program rada za 2015. godinu
Financijski plan za 2015.
Statut TZ grada Ogulina
Financijsko izvješće za 2015
Izvješće o radu za 2015
Financijski plan i I. Izmjene za 2016
Financijski plan i projekcije za 2017-2018-2019
Program rada za 2017. – privremeni
Jedinstveni pokazatelji poslovanja u 2016.
Program rada za 2017
Financijski plan i I. Izmjene za 2017.
Financijsko izvješće po programu rada za 2016
Izvješće o radu Turističkog ureda TZGO 2017.
Financijski plan, I-III Izmjene i Izvršenje za 2017.
Financijski plan_NPF_2018
Financijski plan_PR_2018
Program rada_2018
Financijski plan_PR_2019
Program rada_2019
Financijski plan_NPF_2019
Izvješće o radu za 2018.
Financijsko izvješće za 2018.
Program rada za 2020.
Financijski plan za 2020_program rada i računski plan NPF
Izvješće o radu za 2019.
Financijsko izvješće za 2019.
Statut TZ grada Ogulina 14.07.2020.
Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Ogulina_14.07.2020.
poslovnik o radu turističkog vijeća_2020
III. Izmjene Financijskog plana za 2020.
Program rada i financijski plan za 2021.
Izvješće o radu za 2020.
Program rada i financijski plan za 2022.
Izvješće o provedenom nadzoru od strane Skupštine za 2022. godinu
Izvješće o radu za 2021.
Izvješće o radu za 2022.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Program rada za 2023. godinu
Izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2023. godinu
Program rada za 2024. godinu
Izvješće o radu za 2023. godinu
I. Izmjene financijskog plana za 2024.
Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Ogulina_29.03.2024.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta, radu i plaćama i naknadama radnika TZ grada Ogulina_29.03.2024.
Izvješće o provedenom nadzoru od strane Skupštine za 2023. godinu.
Strateški plan kulturnog turizma – Ogulin (Kontekst, Doživljaji i teme, Ciljevi i aktivnosti, Dodatak)